St. John's SNS Arklow

Gaeilge

Gaeilge

Seachtain na Gaeilge 2020

Screenshot 2020-06-09 at 11.38.04.png

Bhí go leor rudaí ar siúl againn sa scoil i mbliana do Seachtain na Gaeilge. An béim:

Spraoi le Gaeilge!

AMHRÁN NA BHFIANN

Sheinneamar Amhrán na bhFiann thar an idirchum gach maidin. Chan gach duine le chéile é sna seomraí ranga.

We played Amhrán na bhFiann over the intercom each morning. Everyone sang it together in the classrooms.

Screenshot 2020-06-09 at 11.40.45.png

POP-UP GAELTACHT

Bhí Pop-up Gaeltacht againn sa halla scoile.

Ba é Mr Browne na ‘brains’ taobh thiar den smaoineamh iontach seo!

Rinne gach rang stainnín aonach siamsaíochta. Féach ar na griangrafanna!

Rinne gach rang an-iarracht cluichí iontacha a dhéanamh don scoil go léir a imirt.

Bhí seans ag gach dalta a stainnín a threorú mar Fear/Bean an Stainnín.

Bhí orthu na scóir a choimeád agus treoracha a thabhairt do na himreorí as na ranganna eile.

We had a Pop-up Gaeltacht in the school hall.

Mr Browne was the brains behind this wonderful idea!

Every class made a funfair stall. Look at the photos!

Each class made a great effort to make brilliant games for the whole school to play.

Each pupil got a chance to lead their stand as Fear/Bean an Stainnín.

They had to keep score and give directions to the players from other classes.

Screenshot 2020-06-09 at 13.07.14.png

Screenshot 2020-06-09 at 13.08.43.png

Seo iad na frásaí úsáideacha a chabhraigh na daltaí a nGaeilge a úsáid ag an Pop-up Gaeltacht:

Screenshot 2020-06-09 at 12.17.51.png

TRÁTH NA GCEIST

Screenshot 2020-06-09 at 13.10.33.png

A bhuí le Mr Ó Luasaigh agus daltaí Rang 6, bhíomar réidh lenár Tráth na gCeist ar an Déardaoin, 12ú Márta @ 1:15 thar an idirchum. Áfach, fuireamar an nuacht go mbeadh an scoil ag dúnadh an lá sin agus le sin, thógamar an t-am labhairt le na daltaí faoin nuacht tábhachtach seo. Beidh an tráth na gceist réidh againn don bhliain seo chugainn!

Thanks to Mr Ó Luasaigh and 6th Class pupils, we were all set to start our Tráth na gCeist table quiz on Thursday,12th March @ 1:15 over the intercom. However, we received news that the school would be closing that day and so we needed to take time to let all of the pupils know of this important news. We’ll update the table quiz and have it ready for next year!

CÉILÍ AGUS AMHRÁIN

Bhí spraoi ag na ranganna ina gceachtanna Corpoideachas, ag foghlaim rincí céilí agus ag canadh amhráin as Gaeilge. Bhuail cúpla ranganna le chéile chun an spraoi a bheith acu leis na rincí agus amhráin. Ní rabhamar buartha faoi Riverdance a thaispeáint, píosa craic a bhí i gceist!

Screenshot 2020-06-09 at 13.49.19.png

Classes were having fun with Gaeilge, using their PE times to learn set dances and sing as Gaeilge. Some classes got together with other classes to have their own 'Spraoi le Gaeilge!’ We weren’t hung up on producing Riverdances, it was just a bit of fun!

Check out all the dance and song links below!

Spraoi le Gaeilge! Céilí

https://www.youtube.com/watch?v=SWomEoQJGjE (Siege of Ennis / Ionsaí na hInse – by Riverdance Crew)

https://www.youtube.com/watch?v=xhQI4TlA-6g(Siege of Ennis / Ionsaí na hInse)

https://www.youtube.com/watch?v=M_bishBer5U (Siege of Ennis / Ionsaí na hInse)

https://www.youtube.com/watch?v=0TvvcOGMpSw (Shoe the Donkey)

https://www.youtube.com/watch?v=TjoNC5KIzQI (Walls of Limerick / Ballaí na Luimní – by Riverdance Crew)

https://www.youtube.com/watch?v=FDQ30AF1ALc&t=78s (Walls of Limerick / Ballaí na Luimní)

Screenshot 2020-06-09 at 13.12.44.png

Screenshot 2020-06-09 at 13.13.08.png

Screenshot 2020-06-09 at 13.13.27.png

AMHRÁIN

ÉIST AGUS CAN! LISTEN AND SING ALONG!

Cúpla Amhráin ó TG LURGAN:

Amhrán na gCupán - When I’m Gone: https://www.youtube.com/watch?v=Hz63M3v11nE

Africa, Toto: https://www.h/?v=lB7-5_FiZeUyoutube.com/watc

Geronimo, Coldplay: https://www.youtube.com/watch?v=wMxQA5izRpM

Sky Full of Stars - Coldplay: https://www.youtube.com/watch?v=u-1iLHu1mHk

Something Just Like This ft. Waltzing Matilda: https://www.youtube.com/watch?v=taiA6TUukYk

Amhráin an lae inniú ann: Téidh go leathanach youtube TG Lurgan https://www.youtube.com/user/tglurgan, gheoibhaidh tú roinnt amhráin agus físeáin de amhráin an lae inniú ann, le na lyrics iontu (téidh síos go 'Físeáin Focal').

Modern songs: If you go to TG Lurgan's youtube page https://www.youtube.com/user/tglurgan, you'll find lots of modern songs and videos with lyrics included on them (just scroll down to videos titled 'Físeáin Focal').

CORPOIDEACHAS:

Bhí corpoideachas ar siúl as Gaeilge freisin!

There was PE as Gaeilge too!

Níos mó frásaí anseo - féach anseo

Screenshot 2020-06-09 at 13.17.08.png

CLUICHÍ

  • Club Cluichí ar an Aoine, 6ú Márta @ 12:55 do Rang 4 agus Rang 6
  • Club Cluichí ar an Aoine, 6ú Márta @ 12:55 do Rang 3 agus Rang 5

Bhí sé eagraithe againn Club Cluichí a chuir ar siúl, mar is gnáth. Bhí an t-ádh le ranganna 4 agus 6, ach mí-adh le Rang 3 agus Rang 5 mar bhí an scoil dúnta ar an 13ú.

We had organised for Club Cluichí to take place, as normal. 4th and 6th classes were lucky but 3rd Class and 5th Class were unlucky as the school was closed on the 13th.

D’imir na páistí go leor cluichí cláir, agus cartáí mar shampla:

Cartaí

Twister

Kerplunk

Ficheall (Chess)

Táiplis (Draughts)

Míreanna Mearaí (Jigsaws)

Screenshot 2020-06-09 at 13.32.42.png

GNÍOMHAÍOCHTAÍ AN LAE

Fuaireamar alán gníomhaíochtaí agus acmhainní ag suíomh gréasáin PDST, Scoilnet, Seomraranga agus Twinkl.

We found many daily activities and resources at PDST, Scoilnet, Seomraranga and Twinkl websites.

Screenshot 2020-06-09 at 13.34.00.png

Screenshot 2020-06-09 at 13.34.21.png

Screenshot 2020-06-09 at 13.35.43.png

Coolgreaney Rd, Yardland, Arklow, Co. Wicklow, Ireland
0402 32545
Enquire
Location
© 2024 St. John's SNS Arklow